June 19, 2008

hadis

Ya Allah, damaikanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan tunjukilah kami pada jalan-jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kami dari kekejian baik yang nampak maupun yang tersembunyi, berkahilah kami pengelihatan, hati, isteri-isteri dan keturunan kami. ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi maha Penyayang dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu dan senang hati menerimanya, serta sempurnakanlah nikmat tersebut atas kami

(Hadits Shohih Sunan Abu Dawud 969)

No comments: